IP VPN

IP VPN

Виртуална корпоративна мрежа с гарантирана сигурност и бързина

Използвайте предимствата на корпоративната сигурност при преноса на данни между отдалечени бизнес локации с нашите IP VPN услуги, осигуряващи гарантирано ниво на качество и бързина.

Характеристики и предимства

Ефективност и гъвкавост при конфигурацията на решенията


IP VPN (Internet Protocol Virtual Private Network) представлява виртуална частна мрежа, базирана на IP протокол.

IP VPN е ефективно решение за пренос на данни с гарантирана сигурност между отдалечени бизнес локации на клиента, свързани в единна виртуална корпоративна мрежа. Услугата позволява централизиран достъп до корпоративни ресурси, включително достъп до интернет, обмен на документи и достъп до споделени информационни системи.

Ние използваме широко разнообразие от технологии за достъп и скорости на трафика при конфигурацията на клиентските решения, осигурявайки Ви необходимата гъвкавост и възможност за надграждане съобразно нуждите Ви.


Гарантирани нива на обслужване и поддръжка


Услугите се предоставят с гарантирани нива на обслужване и поддръжка.


24/7 поддръжка и обслужване на клиента


Вестител осигурява 24/7 поддръжка на услугите и обслужване на клиента.


Спецификации  • Виртуална корпоративна мрежа

  • Бърз и сигурен пренос на данни между отдалечени бизнес локации

  • Централизиран достъп до корпоративни ресурси (интернет, файлов обмен, споделени системи)

  • Гарантирани нива на обслужване и поддръжка

  • 24/7 поддръжка и обслужване на клиентаСвързани услуги

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване