Нашата мрежа

Нашата мрежа

Производителност, надеждност и сигурност

Над 3000 км опорна мрежа, Nx100G капацитет на преноса в България и Гърция, 40+ точки на присъствие и над 1500 км селищна канална мрежа.


Изцяло защитена опорна мрежа – гарантирана производителност, надеждност и сигурност


Вестител не спира да се развива и през годините от своето създаване до днес компанията е успяла да изгради собствена високопроизводителна оптична мрежа на територията на България и Гърция с капацитет на преноса Nx100G, над 3000 км дължина на опорната мрежа, трансгранични връзки към съседните държави и над 40 точки на присъствие. Различните трасета и двойната рингова структура на опорната мрежа гарантират надеждност и сигурност на предоставяните услуги, а собствената канална инфраструктура осигурява по-голям контрол при поддръжката и експлоатацията на мрежата, както и допълнителни възможности за реализиране на инфраструктурни проекти на нашите клиенти.


Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване