Документи

Документи

 • Общи условия за крайни потребители

  Oбщи условия на 'Вестител БГ' АД за предоставяне на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна мрежа за пренос на данни

 • Политика за защита на личните данни

  Политика за защита на личните данни на 'Вестител БГ' АД

 • Правила за отворен достъп до интернет

  Правила и мерки на 'Вестител БГ' АД за гарантиране на отворен достъп до интернет

 • Интерфейси за достъп

  Технически изисквания към интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на 'Вестител БГ' АД

 • Параметри за качество на предоставяните услуги

  Параметри за качество на предоставяните от 'Вестител БГ' АД услуги през 2020 г.

 • Начини на плащане и актуална банкова сметка

  Информация за извършване на плащания

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване