Канална мрежа

Канална мрежа

Устойчивост и ефективност в дългосрочен план

Ние предлагаме пълен набор от услуги и инфраструктурни решения, предоставящи ползване на широко покритие от селищна подземна канална мрежа, изградена като част от газоразпределителната мрежа на Овергаз.

Характеристики и предимства

Над 1500 км селищна подземна канална мрежа


Използвайте предимствата на над 1500 км селищна подземна канална мрежа в градовете – София, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Карнобат, изградена като част от газоразпределителната мрежа на Овергаз.

Ние предлагаме цялостен набор от услуги за клиенти, търсещи устойчиви и ефективни решения в дългосрочен план за проектиране и изграждане на собствени оптични мрежи в градска среда.


Различни опции за наем на канална мрежа и изпълнение на инфраструктурни проекти


Услугите на Вестител за ползване на селищната подземна канална мрежа се предлагат с опции за наем на канал/трасе от мрежата или като изпълнение на инвестиционни проекти за изграждане на оптични мрежи с по-широко покритие в даденото населено място. Мрежата е проектирана и изградена като част от енергийните проекти на Овергаз за доставка на газ за домакинствата. Каналната инфраструктура е съставена от HDPE и PVC тръби и достига до границата на имотите. Топологията на мрежата е дървовидна и е подходяща за изграждането на оптични мрежи от тип ‘оптика до сградата’ (FTTB).


Допълнителни услуги при изпълнението на инвестиционни проекти


Допълнителните услуги, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти на нашите клиенти, обхващат процесите на проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на изгражданите обекти.


Спецификации  • Над 1500 км селищна подземна канална мрежа в градовете – София, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Карнобат

  • Наем на канална мрежа и изпълнение на инфраструктурни проекти

  • Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на изгражданите обекти
Свързани услуги

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване