23 септември ∣ 2021

Вестител стана член на Българска асоциация природен газ (БАПГ)

Вестител бе приет за член на Българска асоциация природен газ (БАПГ) на редовното годишно общо заседание на организацията, проведено на 17.09.2021 г.

Участието на Вестител в БАПГ е в съотвествие със стратегията за развитие и разширяване дейността на компанията в областта на разработката и внедряването на иновативни телекомуникационни решения за измерване и отчитане на природен газ, и за наблюдение, управление и контрол на газови системи.

Българска асоциация природен газ (БАПГ) е доброволна организация с нестопанска цел, чиято мисия е създаването на благоприятна среда за насърчаване процеса на газификация в България, утвърждаване на добри практики в бранша, както и насърчаване на иновативността и ефективното използване на природния газ – изцяло в полза на обществото.

Повече информация за БАПГ можете да откриете на naturalgas.bg.

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване