Медия Център

20 Apr'18

Важна информация!

Уважаеми клиенти,

Следвайки своята стратегия за развитие на бизнеса си в областта на изграждане и управление на телекомуникационна инфраструктура и пренос на данни и фокусиране върху бизнес услугите и услугите на едро, „Вестител БГ“ АД, в качеството му на предприятие предоставящо електронни съобщителни услуги, Ви уведомява, че считано от 20.05.2018 г. прекратява дейността си по предоставяне на фиксирана гласова услуга, като промяната засяга всички клиенти на „Вестител БГ” АД, ползващи фиксирани телефонни услуги и номера.

В случай, че желаете да запазите използваните от Вас телефонни номера, можете да организирате пренасянето им към друг оператор, за което при необходимост ще Ви окажем съдействие. За повече информация можете да свържете с нас на телефони: (+359 2) 4281109, (+359 88) 2347749, или чрез електронна поща: .Валентин Величков,

Изпълнителен директор „Вестител БГ” АД